online : 1       today : 7       total : 33568       visit total : 374145

online : 1     today : 7     total : 33568     visit total : 374145

pinodescore_rank

pinode_score

〓〓〓 RANK(등록자료기준) 〓〓〓

(최고 점수를 기준으로 합니다.)
노드점수를 관리하시려면 로그인 후 이용해 주세요.
순위

cpu

코어

가동

일수

id

최고

점수

평균

점수

등록자

평균(a)

(a)대비

보상(%)

1244945724.213.07.086.4
232407922.522.57.0223.6
3323696122.211.37.062.0
4322346417.310.07.043.6
5163936215.010.77.054.2
6162867211.65.87.0-16.2
7321666710.66.17.0-11.9
8241026510.44.87.0-30.9
9619757.74.17.0-41.6
103233635.52.37.0-67.1
1132139914.50.77.0-90.1
128838553.03.07.0-56.9
1316474593.03.07.0-56.9
142118782.60.47.0-94.0
15453562.50.87.0-88.1〓〓〓 CPU코어별 현황 〓〓〓

(core수를 기준으로 합니다.)
노드점수를 관리하시려면 로그인 후 이용해 주세요.
cpu

코어

ram

용량

노드

댓수

3241
32161
32324
24321
24641
16161
16322
8161
6161
441
4321
242
Sidebar
Start typing to see products you are looking for.
Home
Menu